Hướng dẫn đổi bí kíp 120

    Vật phẩm cần thu thập:

    1 quyển Bàn Nhược Tâm Kinh, 1 bộ sách kỹ năng 90 của môn phái mình, 1 viên Thủy Tinh , 1 viên tinh hồng bảo thạch .

    Sau khi chuẩn bị đủ các nguyên liệu trên có thể gặp NPC chưởng môn của phái mình để đổi lấy sách kỹ năng 120.

    Ngoài cách trên còn có thể mua sách kỹ năng 120 giá 500 xu tại bảo vật.

    Gửi lúc 11/09/2014