Sự Kiện "Quốc Khánh 2/9 2016"
  NPC : "Sự Kiện Tôn Giả" tại trung tâm "Ba Lăng Huyện"

  Nguyên liệu:


  Lá Cờ : Đổi điểm tống kim 50 điểm/cái
  hoặc mở "Cẩm Nang Hoàng Kim" có cơ hội nhận được .
  "Cẩm Nang Hoàng Kim" có thể nhận được từ việc đánh quái ở các MAP 60+

  Huy Chương Chiến Công Hạng 1 : Mua bằng tiền đồng 5xu/cái

  Huy Chương Chiến Công Hạng 2 : Mua bằng tiền vạn :  "5v/cái" .
  Công thức:


  Ngôi Sao Quốc Khánh Vàng = Huy Chương Chiến Công Hạng 1 + Lá Cờ

  Ngôi Sao Quốc Khánh Đỏ = Huy Chương Chiến Công Hạng 2 + Lá Cờ

   


  Phần thưởng:

  + Ngôi Sao Quốc Khánh Vàng : Phần thưởng 5.000.000 điểm kinh nghiệm(Không cộng dồn), Quế Hoa Tửu,Ngựa 8x, Trang bị Định Quốc, Trang bị An Bang, Võ Lâm Mật Tịch, Tẩy Tủy Kinh
  Khi đạt các mốc 100,200,300,400...1900.2000 các bạn nhận được 1 chìa khóa hoàng kim.
  Kết hợp chìa khóa hoàng kim và bảo rương hoàng kim (rơi từ boss đại , vượt ải , đi thuyền phong lăng độ) có thể nhận được trang bị hoàng kim môn phái.


  + Ngôi Sao Quốc Khánh Đỏ : Phần thưởng 3.000.000 điểm kinh nghiệm(Không cộng dồn), Phúc duyên lộ, Bách Quả Lộ, Trang bị Hiệp Cốt, Trang bị Nhu Tình .


  Reset giới hạn vật phẩm :

  Mỗi loại vật phẩm được 5 lần tăng giới hạn sử dụng thêm 2000 lần .
  Tiêu tốn 5000 vạn lượng cho 1 lần tăng giới hạn sử dụng .
  Gửi lúc 19/08/2016