Sự Kiện "Huy Chương Chiến Thắng"
  NPC : "Sự Kiện Tôn Giả" tại trung tâm "Ba Lăng Huyện"

  Nguyên liệu:

  http://phongvantruyenky.us/hinhanh/huychuongchienthang/baoruongchienthang.PNG
  Bảo Rương Chiến Thắng : Đổi điểm tống kim 50 điểm/cái
  hoặc mở "Cẩm Nang Hoàng Kim" có cơ hội nhận được .
  "Cẩm Nang Hoàng Kim" có thể nhận được từ việc đánh quái ở các MAP 60+  http://phongvantruyenky.us/hinhanh/huychuongchienthang/chiakhoavang.PNG
  Chìa Khóa Vàng : Mua bằng tiền đồng 5xu/cái  http://phongvantruyenky.us/hinhanh/huychuongchienthang/chiakhoabac.PNG
  Chìa Khóa Bạc : Mua bằng tiền vạn :  "10 vạn /cái" .
  Công thức:

  http://phongvantruyenky.us/hinhanh/huychuongchienthang/huychuonghang1.PNG
  Huy Chương Hạng 1 = Chìa Khóa Vàng + Bảo Rương Chiến Thắng  http://phongvantruyenky.us/hinhanh/huychuongchienthang/huychuonghang2.PNG
  Huy Chương Hạng 2 = Chìa Khóa Bạc + Bảo Rương Chiến Thắng

   


  Phần thưởng:

  +Huy Chương Hạng 1  : Phần thưởng 5.000.000 điểm kinh nghiệm(Không cộng dồn), Quế Hoa Tửu,Ngựa 8x, Trang bị Định Quốc, Trang bị An Bang, Võ Lâm Mật Tịch, Tẩy Tủy Kinh , Mảnh Xích Long Câu
  Khi đạt các mốc 100,200,300,400...1900.2000 các bạn nhận được 1 chìa khóa hoàng kim.
  Kết hợp chìa khóa hoàng kim và bảo rương hoàng kim (rơi từ boss đại , vượt ải , đi thuyền phong lăng độ) có thể nhận được trang bị Hoàng Kim Môn Phái , Phi Phong , Thiên Ấn Bảo Hạp .


  + Huy Chương Hạng 2 : Phần thưởng 3.000.000 điểm kinh nghiệm(Không cộng dồn), Phúc duyên lộ, Bách Quả Lộ, Trang bị Hiệp Cốt, Trang bị Nhu Tình .


  Reset giới hạn vật phẩm :

  Mỗi loại vật phẩm được 5 lần tăng giới hạn sử dụng thêm 2000 lần .
  Tiêu tốn 5000 vạn lượng cho 1 lần tăng giới hạn sử dụng .


  Vật phẩm mới :

  - Mảnh Xích Long Câu : Có được khi mở Hộp Quà Vàng .

  http://phongvantruyenky.us/hinhanh/8t32017/manhxichlongcau.PNG

  - Tạo Hóa Xích Long Câu : Khi có đủ 100 Mảnh Xích Long Câu , bạn click phải chuột vào 100 Mảnh Xích Long Câu sẽ hợp thành được Tạo Hóa Xích Long Câu .

  http://phongvantruyenky.us/hinhanh/8t32017/taohoaxlc.PNG


  - Thần Mã - Xích Long Câu : Thần Mã trong truyền thuyết , ngày đi vạn dặm , khoáng cổ tuyệt kim .

  http://phongvantruyenky.us/hinhanh/8t32017/xichlongcau.PNG

  Có được bằng cách nâng cấp từ Thần Mã - Phiên Vũ tại NPC Bật Mã Ôn ở Ba Lăng Huyện  .

  Công thức :
  Thần Mã - Xích Long Câu = 1 Phiên Vũ + 1 Tạo Hóa Xích Long Câu + 1 Lam/Lục/Tử Thủy Tinh + 1 Tinh Hồng Bảo Thạch + 10 ngàn vạn lượng .
  Tỉ lệ thành công : 25%
  Thất bại chỉ còn lại Phiên Vũ  , nguyên liệu sẽ mất hết .  - Thiên Ấn Bảo Hạp (Nội công - Ngoại công) : Có được khi mở Bảo Rương Hoàng Kim .

  http://phongvantruyenky.us/hinhanh/8t32017/hopan.PNG

  Mở ra nhận được các loại Ấn trong truyền thuyết (được phép tùy chọn loại Ấn) .
  Có giá trị nghiêng thành .


  http://phongvantruyenky.us/hinhanh/8t32017/noicong.png

  http://phongvantruyenky.us/hinhanh/8t32017/ngoaicong.png

  Thời hạn sử dụng : 14 ngày - Không thể gia hạn .

  Gửi lúc 23/03/2017